Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

jooo
jooo
6371 3db5 500
Reposted fromlydjav lydjav viay-xcv-y y-xcv-y
jooo
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
jooo
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaNataly Nataly
jooo
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany

September 16 2017

jooo
8616 9ec8
Reposted fromLoOuu LoOuu vianieobecnosc nieobecnosc

September 15 2017

jooo
Reposted frompotrzask potrzask viaframbuesa frambuesa

September 14 2017

jooo
Nim w ogóle się połapiemy, na czym polega życie, już jesteśmy w jego połowie.
— Deborah Moggach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparamour paramour

September 12 2017

jooo
4352 f5cd
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
jooo
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viarednails rednails
jooo
5702 04ab
Reposted fromoutoflove outoflove viastarryeyed starryeyed

September 11 2017

jooo
Najgorzej, gdy mam za dużo czasu. Wtedy na nic go nie mam.

September 05 2017

jooo
1149 2f94 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaou ou

September 03 2017

jooo
3898 ded0
Reposted fromzuzannag zuzannag via0 0
jooo
3437 227e
Reposted fromretro-girl retro-girl viaimchuckbasss imchuckbasss

September 01 2017

jooo
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
6085 fd6c
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacysia cysia
jooo
6235 5ca0
Reposted fromshepard shepard viacysia cysia

August 23 2017

jooo
O psychoterapii:
"To tak jakby człowiek całe swoje wnętrze miał poupychane chaotycznie do szuflad i w trakcie terapii trzeba wszystko z tych szuflad wyrzucić na środek pokoju, a potem powoli układać od nowa. "
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNataly Nataly

August 16 2017

jooo
5301 9a19
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl