Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

jooo
4352 f5cd
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
jooo
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viarednails rednails
jooo
5702 04ab
Reposted fromoutoflove outoflove viastarryeyed starryeyed

September 11 2017

jooo
Najgorzej, gdy mam za dużo czasu. Wtedy na nic go nie mam.

September 05 2017

jooo
1149 2f94 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaou ou

September 03 2017

jooo
3898 ded0
Reposted fromzuzannag zuzannag via0 0
jooo
3437 227e
Reposted fromretro-girl retro-girl viaimchuckbasss imchuckbasss

September 01 2017

jooo
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
6085 fd6c
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacysia cysia
jooo
6235 5ca0
Reposted fromshepard shepard viacysia cysia

August 23 2017

jooo
O psychoterapii:
"To tak jakby człowiek całe swoje wnętrze miał poupychane chaotycznie do szuflad i w trakcie terapii trzeba wszystko z tych szuflad wyrzucić na środek pokoju, a potem powoli układać od nowa. "
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNataly Nataly

August 16 2017

jooo
5301 9a19

August 11 2017

jooo
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
Reposted frommexicomagico mexicomagico viakomplikacja komplikacja
jooo
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viakomplikacja komplikacja

August 02 2017

jooo
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

July 30 2017

jooo
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via owo-pisane.tumblr.com)
jooo
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko - "Port pragnień"
jooo
Z roku na rok nauczyłem się pragnąć coraz mniej.
— Dino Buzzati - Pustynia Tatarów

July 21 2017

jooo
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl