Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2019

jooo
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viaNataly Nataly

November 03 2019

jooo
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
jooo
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
jooo
1623 184e 500

August 18 2019

jooo
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

jooo
Reposted fromshakeme shakeme viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
jooo
8472 ff73 500

August 10 2019

jooo
8243 5adf

June 28 2019

jooo
Co mnie najbardziej martwi to cały ten czas, który straciliśmy.
— Gabriel Garcia Marquez - "Sto lat samotności"
Reposted fromdeviate deviate viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

June 23 2019

jooo
Człowiek, którego nikt nie dotyka przestaje istnieć.
— "Her" (2013)
jooo
6368 16f4 500
Reposted fromKacSousse KacSousse viacysia cysia
jooo
Chory perfekcjonizm nie dopuszcza bycia przeciętnym. Będę idealna, albo będę nikim - nie ma niczego pomiędzy.
— znalezione a tak prawdziwe, od lat
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaNataly Nataly

June 18 2019

jooo
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson

June 16 2019

jooo
3949 a80e
Reposted fromrol rol viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

June 15 2019

jooo
jooo
9311 162c 500
Reposted frompiehus piehus viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
jooo
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
jooo
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory

May 19 2019

jooo
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakomplikacja komplikacja
jooo
8834 cd6d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl