Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

jooo

July 13 2018

jooo
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromxalchemic xalchemic viamyslodsiewnia myslodsiewnia

July 11 2018

jooo
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNataly Nataly

June 27 2018

jooo
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione

June 25 2018

jooo
2466 fd45
Reposted fromcalifornia-love california-love viacysia cysia

June 07 2018

jooo

June 06 2018

jooo
Reposted fromFlau Flau viaQudaci Qudaci

June 05 2018

jooo
7909 3921 500
Reposted fromverronique verronique viacolours colours

June 04 2018

jooo
0900 f84c
Reposted fromkarahippie karahippie viaaltopalto altopalto
jooo
9012 8a1b
Reposted fromkarahippie karahippie viaOnly2you Only2you
jooo
Przeceniasz się, Agnieszka. Ale nie przejmuj się. To ludzka rzecz wyobrażać sobie, że jest się ważnym i cennym człowiekiem
— ŻULCZYK
Reposted frommyszkaminnie myszkaminnie viaOnly2you Only2you

June 03 2018

jooo
2295 f1e1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaabeille abeille

June 01 2018

jooo
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viapikkumyy pikkumyy

May 31 2018

jooo
5278 6c28
Reposted fromlove-autumn love-autumn

May 29 2018

jooo
Mylą się Ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale.
— Khalil Gibran
Reposted fromxalchemic xalchemic viastonerr stonerr

May 27 2018

jooo
W górach jest coś intymnego. Nikt nie krzyczy na szczycie z radości. Człowiek sobie posiedzi, popatrzy, zrobi kilka zdjęć (...). Góry mają w sobie coś magicznego, człowiek nie zje, nie dośpi, pachnie coraz gorzej, ale nie chce przestać się wspinać. W górach liczy się tylko tu i teraz. Nikt nic ode mnie nie chce, telefon nie dzwoni, a ja czuję, że z każdym krokiem przekraczam granicę swoich możliwości. Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu - jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko.
Reposted fromlovvie lovvie viairbjarbirb irbjarbirb
jooo

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialove-in-vain love-in-vain
jooo

May 26 2018

jooo
9899 7139

May 23 2018

jooo
8751 cf16
Reposted fromcocomove cocomove viafabulous-lazy fabulous-lazy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl