Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

jooo
8625 5499 500
Reposted fromrol rol viaabsolem absolem
jooo
3497 cb07
mm

April 19 2018

jooo
4445 4713

April 17 2018

jooo
Powiem wam coś, umieranie jest trudniejsze dla żywych, niż zmarłych. Śmierć boli tak naprawdę tylko tych, którzy zostali.
— Augustus Hill, "Oz", 6x01
Reposted from1923 1923 viakomplikacja komplikacja

April 09 2018

jooo
0968 1c58
5801 df48 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaintotheblack intotheblack
jooo
8202 f1f3 500
Reposted fromverronique verronique viaikari ikari
jooo
Reposted fromAgnya Agnya viakomplikacja komplikacja

April 07 2018

jooo
3667 b391 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakomplikacja komplikacja
jooo
4903 2c44
Reposted fromkarahippie karahippie viakomplikacja komplikacja

April 05 2018

jooo
jooo
Dlaczego mnie wtedy nie było ?
Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol.
Wtedy on otworzył nade mną swój.
Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła.
Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło.
A gdy już staliśmy pod twoimi drzwiami, zapytał mnie czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
jooo
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

March 31 2018

jooo
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viacorazon corazon

March 27 2018

jooo
switch your mentality from “i’m broken and helpless” to “i’m growing and healing” and watch how fast your life changes, for the better.
arabwife (via bintalghazi.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaSenyia Senyia
jooo
8642 f87e
jooo
Jakoś taki jestem smutny chyba w sumie. Lubię się czasami powygłupiać, ale tak naprawdę to chyba jestem taki jakiś smutny. Nie chce mi się za bardzo śmiać. Z czego tu się śmiać? Co ma być takiego fajnego? Nie no, fajnie, generalnie jest fajnie, ale tak w ogóle to jak się tak pomyśli o tym wszystkim, co się dzieje i o tym, że człowiek jeszcze musi parę rzeczy zrobić w życiu to jakoś mnie to specjalnie nie zachęca.
— Robert Więckiewicz
Reposted fromtwice twice viakomplikacja komplikacja

March 18 2018

jooo
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger

March 13 2018

9746 bc79 500
Reposted fromfreakish freakish viakomplikacja komplikacja

March 08 2018

jooo
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromwagabunda wagabunda viaEtien Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl